/ enkeltprodukter
/ varemerker
/ merkevarer
/ konsepter

VELKOMMEN

Velkommen til
Universal Brands

Vi har som mål å være landets foretrukne samarbeidspartner innen produksjon av enkeltprodukter, varemerker, merkevarer og konsepter. Vi er en liten effektiv organisasjon fullspekket med erfaring og kompetanse som skal gi deg som kunde den optimale kundeopplevelsen. Vi utvikler og designer ideer og konsepter og sørger for at de blir produsert på sertifiserte fabrikker og levert i riktig kvalitet til avtalt tid.

Har valgt å kalle det – Miljøsertifisert verdikjede, se nedenfor hvilke krav vi stiller til oss selv og våre produsenter.

SERTIFISERINGER

Miljøsertifisert
verdikjede

Vi er stolte av å være en miljøsertifisert verdikjede, og stiller strenge krav til oss selv og våre produsenter.

ISO 9001

Sikrerer en kvalitetsorientert tilgang til undersøkelse av produksjonen av produktene vi leverer, med stort kundefokus har vi, gjennom vårt QEMS system sikret at kvaliteten implementeres i alle faser av produksjonen. 

Vårt ønske om være transperante i alle faser av verdikjeden måles årlig og vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer.
Vi henviser for øvrig til vår kvalitetspolitikk. 

ISO 14001

Medvirker til å implementere realistiske mål for vårt compliance arbeid. Vårt viktigste fokus ligger i produksjonen og transporten av våre leveranser, det er her vi kan gjøre en stor forskjell.  

Vi har et ønske om å gå forann og stille høyere krav enn det lovgivningen krever. Vi stiller store krav til våre leverandører og gjennomfører stikk tester og undersøkelser av produkter og leveranser. Henviser for øvrig til vår miljøpolitikk.

Miljøfyrtårn

Gir praktiske verktøy for å arbeide konkret med kontinuerlige forbedringer lokalt innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og lokal distribusjon. Gjennom sertifikatet har vi sikret vår lokale tilstedeværelse og erkjenner at alle ledd i vår kjede har en påvirkning.

Fairtrade

Universal Brands AS har  Fairtrade Lisens og støtter Fairtrade initiativet. Dette betyr av vi anerkjenner det som en viktig veiviser. Merket gir trygghet for at produktene er produsert under riktige forhold og med hensyn til ansvarlige løsninger for både mennesker og miljø. 

Gjennom lisensen kan vi levere fairtrademerkede produkter til våre kunder gjennom vårt store nettverk av Fairtrade produsenter.  

Etisk Handel

Medlemskapet utfordrer oss til å gå ytterligere dypere i risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede for å medvirke til ytterligere forbedringer. 

Her forplikter vi oss til kontinuerlig forbedringer gjennom grundige rapporteringer med hovedformål og forbedre verdikjedens vilkår for alle involverte.

OM OSS

Konsepter og merkevarer, fra ide til virkelighet

Vi har designet og produsert produkter og varemerker for flere av landets ledende butikkjeder og merkevarehus siden 2017. Vår erfaring og kjennskap til produksjon og transport over hele verden er din trygghet og den garantien du får av vårt team.

1.
Din idé eller ditt ønske.

​2.
Våre erfarne designere skaper produktdesign og emballasjedesign til du er fornøyd.

​3.
Vi velger den best egnede fabrikken i vårt kontaktnett, alt etter dine krav til pris, kvalitet og utførelse.

4.
Så transporteres varene dine til deg med beste tilgjengelige logistikkløsning.

– vi har ett felles sett av verdier, vi er kreative, effektive og ansvarlige!

Team Universal Brands

Universal Brands består av medarbeidere med lang erfaring fra ulike deler av bransjen vi jobber i. Erfaringene er varierte både med hensyn til produkter, produsenter, produksjonsland og kundetyper.

Selskapet har flat struktur, den interne samarbeidsmodellen skal gi gode kundeopplevelser og sikre høyest mulig kvalitet i våre leveranser. Vi har ett felles sett av verdier, vi er kreative, effektive og ansvarlige!

Det er også kundeopplevelsen vi ønsker du skal oppleve ved å jobbe med oss.

Trond Gabrielsen

Trond Gabrielsen

+47 41 47 41 41
trond@universalbrands.no

Trond har lang erfaring som leder og innkjøper, og har mange års erfaring med produksjon av enkeltprodukter og konsepter fra flere firmaer. Han har opparbeidet seg et bredt kontaktnett og sterke relasjoner i forskjellige bransjer.

Trond har en enkel ledelsesfilosofi – yter man som leder ekstra for sine kollegaer, så vil kollegaene yte ekstra i jobben sin!

Han er veldig glad i mat og tar seg også gjerne en golfrunde om anledningen byr seg.

Trond Gabrielsen

Arne Erik Gundersen

+47 45 83 12 30
arne.erik@universalbrands.no

Har stort sett hele sitt yrkesaktive liv jobbet innen produksjon av reklame og tekstilprodukter. Jobber i dag med flere av landets ledende firmaer.

Han er en solid relasjonsbygger om setter sin ære i å levere avtalt kvalitet til avtalt tid.

Arne Erik trives best i varmen, skal han feriere så blir det heller sørover enn nordover. Aller helst sykling sammen med treningsvenner eller samvær med barn og barnebarn.

Trond Gabrielsen

Jens Harald Hallandvik

+47 45 83 12 31
jens.harald@universalbrands.no

Jens Harald er en sterk relasjonsbygger og dyktig konseptutvikler. Den med lengst erfaring og bredest kompetanse. Han er visjonær og små deltaljer/produkter må alltid passe inn i en større sammenheng.

Han har også bred produktkompetanse.

Jens Harald har mange interesser, som vedhogst og hytteliv, i tillegg til reiser i inn og utland.

Irene Larsen

Irene Larsen

+47 93 65 53 19
irene@universalbrands.no

Irene har lang erfaring fra grafisk design gjennom flere år i trykkeribransjen.

Typisk grafisk design og forpakningsdesign har tidligere vært hennes klare styrke, men har de siste årene nå også opparbeidet seg god kompetanse på produktdesign.

Irene elsker å reise og er firmaets mest språkmektige.

Bernt-Erik Hansen

Bernt-Erik Hansen

+47 90 07 70 77
bernt-erik@universalbrands.no

Bernt-Erik har 25 års bakgrunn innenfor gave- og profilbransjen og har jobbet med flere av landets ledende firmaer i dette segmentet og har en mye erfaring å bidra med.

Han er både grundig og utålmodig, opptatt av å ta godt vare på kundene sine. Har et sterkt ønske om at kundene skal oppleve den maksimale kundeopplevelsen.

Bernt-Erik er lidenskapelig opptatt av biler og bilpleie, som også er hans store interesse og hobby.

Thomas Bull

Thomas Bull

+47 96 50 09 99
thomas@universalbrands.no

Thomas er en av landets desidert dyktigste konseptdesignere.

Han har jobbet med det meste av landets ledende varemerker og merkevarer. Ingen utfordringer er uløselige for Thomas, han tenker utenfor boksen og kommer opp med konsepter og løsninger ingen på forhånd hadde sett for seg.

I tillegg til at han er dyktig faglig og teknisk er han også kommersiell – faktisk en ganske så uvanlig kombinasjon!

Magnus Kardel

Magnus Kardel

magnus@ecohouse.dk

ESG & Compliance ansvarlig hos Universal Brands AS
Partner & Senior Compliance Advisor i ECOHouse.

Ansvarlig for godkjennelse av fabrikker og samarbeidspartnere og vedlikehold av sertifikater og lisenser. Også anvarlig for miljø og bærekraft og compliance arbeidet, herunder produktgodkjennelse iht EU krav og Norsk lovgivning.

Magnus jobber med det overordnede arbeidet med ISO sertifiseringene og Etisk Handel Norge medlemskapet. Han arbeider derfor både på mikro- og makronivå og er involvert i alle prosesser i bedriften.

EcoHouse er også en selvstendig ekstern aktør som sikrer oss til enhver tid oppdatert kompetanse og informasjon i det kompliserte og tidkrevende arbeidet som har med dokumentsasjon og rapportering å gjøre.

KONTAKT

Send oss en e-post!

1 + 10 =

Universal Brands AS
Birkedalsveien 26
4640 Søgne
post@universalbrands.no

Vis kart