Miljøsertifisert verdikjede

Vi har et mål om å være blant de ledende i bransjen innenfor bærekraft og stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Kravene vi stiller blir målt og evaluert gjennom at vi er Miljøfyrtårn, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert, medlem av Etisk Handel Norge, har Fairtrade Lisens,  er Eco Vadis sertifisert og medlem av Grønt Punkt. 

Gjennom disse sertifiseringene viser vi at vi ikke bare sier at vi har et ønske om miljøsertifisert verdikjede, vi gjør noe konkret med det.
Overnevnte sertifiseringer stiller kvalitetskrav internt til organisasjonen vår, og stiller store krav til miljøpolitikk, sertifiseringer og godkjenninger hos leverandørene vi samarbeider med.

Gjennom sertifiseringene og de årlige revisjonene av disse, stilles det stadig høyere krav, dette sikrer at vi til enhver tid utvikler oss selv og våre samarbeidspartnere.

På denne måten blir vår miljøsertifiserte verdikjede stadig mer bærekraftig og skal være noe av vårt bidrag til at jordkloden vår skal bli et bedre sted å bo på for oss alle.

ISO 9001

Sikrer kvalitetsorientert undersøkelse av produksjonen av produktene vi leverer. Gjennom vårt QEMS system sikrer vi at kvaliteten implementeres i alle faser av produksjonen.

Vårt ønske om å være transperante i alle faser av verdikjeden måles årlig og vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer.

ISO 14001

Sikrer implementering av realistiske mål for vårt compliance arbeid. Vårt hovedfokus ligger i produksjon og transport av våre leveranser, det er først og fremst her vi kan gjøre en forskjell.

Vi har et internt ønske om å gå forann og stiller gjerne høyere krav enn det gjeldende lovgivning krever. Vi stiller krav til våre leverandører og gjennomfører stikktester og undersøkelser av produkter og leveranser. Heviser for øvrig til vår Miljøpolitikk som du finner nedenfor her.

Grønt Punkt Norge

Gjennom medlemskapet tar vi vår del av miljøansvaret for emballasjen vi bringer til landet vårt. Emballasjen blir materialgjennvunnet og får nytt liv etter at den har gjort jobben sin for oss. Her er det også fokus på sirkulær emballasje og arbeid med avfallsforebygging.

Miljøfyrtårn

Gir praktiske vertøy for å arbeide konkret med kontinuerlige forbedringer internt hos oss innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og lokal distribusjon. Gjennom sertifiseringen har vi sikret vår lokale tilstedeværelse og erkjenner at alle ledd i vår verdikjede har en påvirkning.

Fairtrade

Universal Brands AS har  Fairtrade Lisens og støtter Fairtrade initiativet. Dette betyr av vi anerkjenner det som en viktig veiviser. Merket gir trygghet for at produktene er produsert under riktige forhold og med hensyn til ansvarlige løsninger for både mennesker og miljø. 

Gjennom lisensen kan vi levere fairtrademerkede produkter til våre kunder gjennom vårt store nettverk av Fairtrade produsenter.  

Etisk Handel

Medlemskapet utfordrer oss ytterligere til å gå dypere og lengre ut i verdikjedene i forhold til risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede for å medvirke til ytterligere forbedringer.

Her forplikter vi oss til kontinuerlige forbedringer gjennom grundige rapporteringer med hovedmål og forbedre verdikjedens vilkår for alle involverte.

Internal Guidelines  |  Suppliers Guidelines

Eco Vadis

Verdens største og mest pålitelige leverandør av bærekraftsvurderinger med globalt nettverk av mer en 100 000 rangerte selskaper. Førstegangs registrering for vår del våren 2023. Vi er veldig stolte av vi som førstegangsregistrert kandidat gikk direkte inn å ble lagt på sølvnivå.

Vår Miljøpolitikk:

Våre største miljøbelastninger kommer gjennom produksjon av råvarene til våre produkter, bruken av produktene og til slutt avhending av produktene. 

Basert på dette er vår miljøpolitikk:

  1. Kunne dokumentere at det i minst mulig grad er kjemiske stoffer i våre produkter.
  2. Unngå produkter som inneholder CMR stoffer og sterkt helseskadelige stoffer og stoffer som klassifiseres som miljøfarlige.
  3. I størst mulig grad bruke gjenbrukte og gjenbrukbare materialer.
  4. Allerede i planleggingen av produktene være bevisste på at produktene en gang skal avskaffes.
  5. Innhente miljødokumentasjoner og signerte Code of Conducts kontrakter fra alle leverandører.
  6. I vår rådgivning anbefale miljøvennlige løsninger og inngredienser.
  7. Til enhver tid sørge for at vi minimum er i overenstemmelse og ajour med siste oppdaterte relevante lovgivning.
  8. Universal Brands forplikter seg også til å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner gjennom materialvalg, produktvalg, tilberedningsmetode, emballering og transport.