Team Universal Brands

Universal Brands består av medarbeidere med lang erfaring fra ulike deler av bransjen vi jobber i. Erfaringene er varierte både med hensyn til produkter, produsenter, produksjonsland og kundetyper.

Selskapet har flat struktur, den interne samarbeidsmodellen skal gi gode kundeopplevelser og sikre høyest mulig kvalitet i våre leveranser. Vi har ett felles sett av verdier, vi er kreative, effektive og ansvarlige!

Det er også kundeopplevelsen vi ønsker du skal oppleve ved å jobbe med oss.

Trond Gabrielsen

Trond Gabrielsen

+47 414 74 141
trond@universalbrands.no

Trond har lang erfaring som leder og innkjøper, og har mange års erfaring med produksjon av enkeltprodukter og konsepter fra flere firmaer. Han har opparbeidet seg et bredt kontaktnett og sterke relasjoner i forskjellige bransjer.

Trond har en enkel ledelsesfilosofi – yter man som leder ekstra for sine kollegaer, så vil kollegaene yte ekstra i jobben sin!

Han er veldig glad i mat og tar seg også gjerne en golfrunde om anledningen byr seg.

Trond Gabrielsen

Arne Erik Gundersen

+47 458 31 230
arne.erik@universalbrands.no

Har stort sett hele sitt yrkesaktive liv jobbet innen produksjon av reklame og tekstilprodukter. Jobber i dag med flere av landets ledende firmaer.

Han er en solid relasjonsbygger om setter sin ære i å levere avtalt kvalitet til avtalt tid.

Arne Erik trives best i varmen, skal han feriere så blir det heller sørover enn nordover. Aller helst sykling sammen med treningsvenner eller samvær med barn og barnebarn.

Trond Gabrielsen

Jens Harald Hallandvik

+47 458 31 231
jens.harald@universalbrands.no

Jens Harald er en sterk relasjonsbygger og dyktig konseptutvikler. Den med lengst erfaring og bredest kompetanse. Han er visjonær og små deltaljer/produkter må alltid passe inn i en større sammenheng.

Han har også bred produktkompetanse.

Jens Harald har mange interesser, tid med barn og barnebarn, reiser i inn og utland, hytteturer og veldig gjerne vedhogst og turer i skog og mark.

Irene Larsen

Irene Larsen

+47 936 55 319
irene@universalbrands.no

Irene har lang erfaring fra grafisk design gjennom flere år i trykkeribransjen.

Typisk grafisk design og forpakningsdesign har tidligere vært hennes klare styrke, men har de siste årene nå også opparbeidet seg god kompetanse på produktdesign.

Irene elsker å reise og er firmaets mest språkmektige.

Bernt-Erik Hansen

Bernt-Erik Hansen

+47 900 77 077
bernt-erik@universalbrands.no

Bernt-Erik har 25 års bakgrunn innenfor gave- og profilbransjen og har jobbet med flere av landets ledende firmaer i dette segmentet og har en mye erfaring å bidra med.

Han er både grundig og utålmodig, opptatt av å ta godt vare på kundene sine. Har et sterkt ønske om at kundene skal oppleve den maksimale kundeopplevelsen.

Bernt-Erik er lidenskapelig opptatt av biler og bilpleie, som også er hans store interesse og hobby.

Thomas Bull

Thomas Bull

+47 965 00 999
thomas@universalbrands.no

Thomas er en av landets desidert dyktigste konseptdesignere.

Han har jobbet med det meste av landets ledende varemerker og merkevarer. Ingen utfordringer er uløselige for Thomas, han tenker utenfor boksen og kommer opp med konsepter og løsninger ingen på forhånd hadde sett for seg.

I tillegg til at han er dyktig faglig og teknisk er han også kommersiell – faktisk en ganske så uvanlig kombinasjon!

Magnus Kardel

Magnus Kardel

magnus@ecohouse.dk

ESG & Compliance ansvarlig hos Universal Brands AS
Partner & Senior Compliance Advisor i ECOHouse.

Ansvarlig for godkjennelse av fabrikker og samarbeidspartnere og vedlikehold av sertifikater og lisenser. Også anvarlig for miljø og bærekraft og compliance arbeidet, herunder produktgodkjennelse iht EU krav og Norsk lovgivning.

Magnus jobber med det overordnede arbeidet med ISO sertifiseringene og Etisk Handel Norge medlemskapet. Han arbeider derfor både på mikro- og makronivå og er involvert i alle prosesser i bedriften.

EcoHouse er også en selvstendig ekstern aktør som sikrer oss til enhver tid oppdatert kompetanse og informasjon i det kompliserte og tidkrevende arbeidet som har med dokumentsasjon og rapportering å gjøre.